آموزش سامانه

راهنمایی های لازم در خصوص امکانات و شیوه کارکرد سامانه...
  • ارائه راهنمایی های لازم در خصوص امکانات و شیوه کارکرد سامانه بعد از تحویل پنل پیامک، از مهمترین وظایف سامانه ها در قبال مشتریان می باشد که متاسفانه در بسیاری از موارد به آن بی توجهی می شود.

    شبنم علاوه بر پشتیبانی 24 ساعته از قسمت تیکتینگ، فایل راهنمای سامانه فیلم آموزشی را نیز آماده سازی نموده است که می توانید در این قسمت دانلود نمایید.  • فایل راهنمای کاربران سامانه

    فایل راهنمای نمایندگان سامانه