پیامک های مناسبتی

آرشیو پیامک های تبریک، تسلیت ، مناسبت و...

پیامک روز پزشک

یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک
بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد
2
Select All 
حضورتان اشارتی ست پیامبرانه
شاید دردمندی به دستان شما دخیل بسته باشد
روزتان مبارک…دستانتان شفا بخش
2
Select All 
روز پزشک بر شما مبارک
امیدوارم هیچ وقت روی هیچ دکتری رو نبینید !
1
Select All 
آهای پزشکها باشمایم
برای کسی که میگوید صداش گرفته ٬ سرش سنگیه ٬
و آب ریزش بینی دارد ٬ هی نسخه نپیچید !
شاید بغضی در گلویش ترکیده باشد . . .
2
Select All 
اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی
اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی
(شادروران دکتر قریب)
روز پزشک مبارک
2
Select All 
امروز روز پزشک نیست ، روز تبلیغات شماست
زیرا ما وخانواده هایمان ، افسرده و دل مرده ایم !
2
Select All 
“مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی بدان که زندگی می کنی “
روز پزشک بر تمام پزشکان و دانشجویان پزشکی که قدم در این راه گذاشته اند مبارک باد
3
Select All 
پزشک، سزاوار تکریم و قدر است که بسی گرانقدر است
با افتخار ، ارزش علمی و انسانی اش را پاس می داریم
«روز پزشک» مبارک . . .
2
Select All 
روز پزشک،روز قدردانی از مدد این دستان مهربان و دوستدار سلامت جامعه گرامی باد . . .
2
Select All 
پزشک گاهی بیماران را درمان میکند، اغلب آن را تسکین میدهد
اما همیشه باید به بیماران آرامش بخشد . . .
ای آرامشبخشان روح و جان و تن روزتان گرامی باد
3
Select All