پیامک های مناسبتی

آرشیو پیامک های تبریک، تسلیت ، مناسبت و...

پیامک ولادت امام علی النقی(ع)

طلوع ستاره‏ تابناک ولایت، خورشید عدالت، فرزند ایمان، مهبط انوار رحمان،مفسر بزرگ آیه‏ های قرآن، حضرت امام علی النقی(ع) تهنیت باد.
2
Select All 
امشب ای دل، مرا شب شادی است / در کف ما برات آزادی است
باب رحمت ز هر طرف شد باز / شب میلاد حضرت هادی(ع) است . . .
2
Select All 
ز سوی عرش رحمن، نوید شادی آمد
بشارت ای محبان، امام هادی آمد
کجایی یابن زهرا بده عیدی مارا
که روح عشق و ایمان امام هادی آمد . . .
2
Select All 
ای نور خدا امام هادی / وی مکتب عشق را منادی
ای در کف تو لوای قرآن / وی مجری آیه های قرآن
در اوج طلوع روشنائی / آیینه ی پاک حق نمائی . . .
2
Select All 
مژده اى دل که دلربا آمد
دلربایى گره گشا آمد
محنت و درد و غم فرارى شد
شادى و رحمت و صفا آمد
ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد
2
Select All 
میلاد امام پاکی و روشنایی، ستاره‏ی راهنمای بشریت،
گنجینه‏ی ارزشمند کرامت، قله‏ی بلند فضیلت،
گلبرگ درخت رحمت، برگزیده‏ی خداوند سرمد، حضرت امام هادی (ع) تهنیت باد.
3
Select All 
امروز که دل قرین شادیست
میلاد تو ای امام هادی است
میلاد تو برهمه مبارک
بر مهدی فاطمه مبارک . . .
2
Select All 
مژده ز میلاد ولى عشر / هادى دین زاده ‏ى خیرالبشر
مژده ز میلاد على النقى / هادى دین نوگل باغ تقى . . .
ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد
2
Select All 
ولادت دهمین گلبرگ آسمانی، آیینه‏ی عصمت، هادی امّت،
اسوه‏ی مجد و شرافت، نای پرخروش ولایت، ناخدای کشتی هدایت
حضرت امام هادی (ع) بر پیروان ولایت خجسته باد.
3
Select All 
سبط نبى میر همه متقى
شبل على بحر نقاوت نقى
شاه عشر هادى جن و بشر
هادى دین، زاده ‏ى خیرالبشر
ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد
2
Select All 
شمس هدى پادشه بحرو بر / هادى دین، زاده ‏ى خیرالبشر
مژده ز میلاد شه ملک دین / نور خدا سرور اهل یقین . . .
ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد
3
Select All 
محور دین، عروه ‏ى اهل یقین
حجت حق، مظهر جان آفرین
شد به جهان ماه رخش جلوه گر
هادى دین، زاده‏ ى خیر البشر . . .
ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد
3
Select All 
ای دوست بیا که وقت شادی آمد / هم عزت و هم نور الهی آمد
بر خلق خدا رحمت حق نازل شد / فرزند تقی امام هادی آمد . . .
ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد
3
Select All 
چشم و چراغ آل فاطمه آمد
دست گل جواد الائمه آمد
بانگ منادى آمد تبارک اللَّه
موسم شادى آمد تبارک اللَّه
ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد
2
Select All 
میلاد دهمین منظومه کهکشان هستی،طلایه‏ دار پاکى و هدایت، امام على ‏النقى (ع) گرامى باد.
2
Select All 
امام هادى آمد تبارک اللَّه / مژده ز سوى خدا بر همه آمد
وجه خدا در زمین چهره گشوده / ماه امام جواد جلوه نموده
ولادت امام هادی(علیه السلام) مبارک باد
3
Select All 
میلاد باسعادت پاکیزه ‏ترین خلق خدا، معدن لطف و صفا، گستره‏ی عظیم ولایت،
پناه درماندگان، امام علی النقی(ع) بر عاشقان سیره‏ اش مبارک باد.
2
Select All